המלצה מיכל

רצינו להודות לכם על חלקכם בארגון סיור השורשים שלנו בפולין ורוסיה
תודה על העצות שעזרו לנו בתכנון המסע ועל ארגון הנסיעה והמלונות
במיוחד נציין את מריוש הנהג שהיה נפלא ועזר לנו רבות במהלך המסע
כל אלו היו חלק מהצלחת המסע המיוחד והמרגש שעברנו
תודה בשם בני משפחתי
משפחת הירש
מיכל
— ד”ר מיכל סדן מרצה,מנחה,אוצרת ויוצרת
054-5698038 sadanm@gmail.com
מושב לכיש ד.נ לכיש דרום 79360