ללא מכרז של משרד החינוך – מחיר 3699 ש”ח בלבד לנוסע!