המלצה גזית

22 בפברואר 2015 Off By admin

לאחר החזרה הביתה, הגיעה עת הסיכומים ואני שמח לציין שהבחירה בשיטת הטיול הזו

וב- Tour Poland הוכחה כמוצלחת ביותר.

 התמונה בכללותה הינה טובה מאוד. במיוחד ראוי לציין את ברוך, שעשה כמעט את

הבלתי אפשרי ונתן מענה מלא לתוכנית הטיול.

 תודה רבה,

אבי גזית וכל בני המשפחה