סיורים מודרכים בפולין

סיורים מודרכים בפולין , ורשה, קרקוב לודג, פוזנן, וורוצלאב, גדנסק, הסיור הרשמי בעברית באושוויץ בירקנאו מזורי וצפון פולין