ורשה, לודג
קרקוב
זקופנה
ורשה, לודג
מבצע!
מחנה השמדה, קרקוב
קרקוב
מבצע!
קרקוב
קרקוב
ורשה, לודג
מבצע!
ורשה, לודג
מבצע!
קרקוב